Privacy

Bij Eurom hechten we veel waarde aan privacy. En dus ook aan die van jou. Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.


Persoonsgegevens op onze website

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. We gebruiken hiervoor Google Analytics. IP-adressen worden geanonimiseerd.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het daarbij omschreven doeleinde.


Gebruik van persoonsgegevens

Eurom gebruikt persoonsgegevens voor:

  • relatiebeheer (klanten)
  • uitvoering van overeenkomsten en transacties
  • correspondentie
  • functioneren van de website en statistieken

De volgende persoonsgegevens kunnen bij relatiebeheer, uitvoering van overeenkomsten en transacties en correspondentie worden verwerkt:

  • voornaam
  • achternaam
  • adres (op basis van KvK-registratie)
  • e-mailadressen (in alle gevallen zakelijk, tenzij door de relatie/contactpersoon anders aangegeven)
  • telefoonnummers (in alle gevallen zakelijk, tenzij door de relatie/contactpersoon anders aangegeven)

De door Eurom verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk vrijwillig aan ons verstrekt.


Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven omschreven of wanneer dit gerechtvaardigd is door de wet.


Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om die reden zullen wij nooit vragen naar uiterst persoonlijke informatie zoals een BSN-nummer.


Recht op inzage

Je mag ons vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door schriftelijk contact met ons op te nemen.


Cookies

Net als vrijwel elke website wordt op onze website gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op jouw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om de website optimaal te laten functioneren en om je tijd en moeite te besparen. Ook worden cookies gebruikt om het mogelijk te maken bepaalde pagina’s, zoals blogs, te delen via social media. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.


Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Eurom is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.


Vragen of klachten

Heb je een vraag over ons privacybeleid of een klacht? Neem dan schriftelijk contact met ons op per e-mail via [email protected] of per post: Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden.

Vergelijk producten